Napenergia hasznosítás

Napjainkban nem új keletű dolog a megújuló energiaforrások használata, mint a nap-, a szél-, a víz- és a geotermikus energia. Kézenfekvő dolog a mindenütt jelen lévő, soha ki nem fogyó napenergiát befogni. Ma már erre számos lehetőség adott, házunk korszerűsítésénél mindenképpen megfontolandó szempont a megújuló energia hasznosításának kiépítése.

A napenergia-hasznosítás alapvetően az ún. üvegházhatás jelenségén alapszik. A normál üveg a fény egy részét visszaveri, egy kisebb részét elnyeli, míg egy nagyobb részét átengedi. Az épületbe így bejutott rövid hullámhosszú fény a tárgyakról, szerkezetekről visszaverődve átalakul hőenergiává. A falról, padlóról visszatérő hosszú hullámokat azonban az üveg már nem engedi át, így a meleg bent reked. Ilyen módon tulajdonképpen a belső, zárt tereket határoló minden üvegfelület napcsapdának tekinthető, de építészeti megoldásokkal erre kifejezetten rá is lehet játszani. A délre tájolt nagy üvegfelületek, a belső tér napsütötte részein sötét, a hőt még jobban magába szívó padlók kialakítása, a puffertérként működő üvegezett télikertek, mind a passzív napenergia-hasznosítás példái. Ilyen rendszereknél nyáron természetesen intenzív árnyékolásról és szellőztetésről kell gondoskodni.

A másik út, az aktív napenergia hasznosítás, mikor a nap energiáját átalakítva közvetetten használjuk a ház energiaszükségletének fedezésére. A tetőn vagy akár az udvaron, ideális esetben 42,5 fokban elhelyezett, délre tájolt napkollektorok és napelemek szintén az üvegházhatás jelenségét használják ki.

A kollektor a használati melegvíz-készítés, a napelem az elektromos áram generálásában alkalmazható.

Az úgynevezett aktív és passzív házak a hőszigetelés és a megújuló energiaforrások használatának kombinációját igyekeztek tökélyre fejleszteni. Először Németországban jelentek meg a passzív házak, melyeknek szigorú definíciója, hogy működésükhöz semmilyen külső, hálózati energiaforrást nem vesznek igénybe, tehát a fűtéshez, melegvíz-készítéshez, a házban felhasznált áramhoz szükséges minden energiát a ház termel meg a saját maga számára. Ezt igen komolyan összehangolt rendszerrel képes elérni, a minden szinten több 10 cm hőszigeteléstől és csúcsminőségű nyílászáróktól kezdve, a magas hatásfokú és tárolókapacitású gépészeti rendszereken keresztül, a tájolás és széljárás átgondolásával együtt, egészen a meleg vizes vezetékek lehőszigetelésélg terjedően. Ezen a területen a mérnökök már egészen odáig jutottak, hogy képesek olyan, ún. aktív házat létrehozni, ami nemcsak a saját energiaszükségletét fedezi, de felesleget is termel. Ennek már Magyarországon is megépült néhány létező példája.

Forrás: www.ujhazcentrum.hu


Vissza a Tartalomjegyzékhez