Felújítás körültekintően

Mikor belevágunk házunk felújításába, az első és legfontosabb dolog egy minden várható munkára kiterjedő terv készítése, készíttetése, még akkor is, ha csupán nem engedélyköteles, kisebb javításokról van szó, vagy mi magunk végezzük a felújítást. Egy terv segítségével könnyebben átláthatjuk, szervezhetjük az elvégzendő feladatokat, beállíthatunk egy megfelelő ütemezést, reálisabban ki tudjuk számítani a várható költségeket, és rugalmasabban reagálhatunk az időközben felmerülő, nem várt problémákra.

A jelenlegi jogszabályok szerint az építési, felújítási tevékenységek három csoportba sorolhatók: engedélyköteles, bejelentés alapján végezhető, nem engedélyköteles munkák.

Engedélyköteles tevékenységnek tekinthető minden olyan átalakítás, megerősítés, ami a meglévő épület homlokzatképzését, tartószerkezetét érinti, illetve a funkcióváltással járó beavatkozások. Ilyen módon építési engedély kell, például új ablak nyitásához, ablak nagyobbra cseréléséhez, tetőtér-beépítéshez, egyrészt a födémet átlyukasztó lépcső építése, másrészt a padlás lakótérré alakítása miatt. Ne felejtsük el, hogy nemcsak az építéshez, de az épületek bontásához is engedélyt kell kérni a hatóságtól. A gépészetet érintő beavatkozásoknál a gázvezetékekkel, illetve kéményekkel kapcsolatosakat is engedélyeztetni kell a szakhatóságokkal.

Bejelentési kötelezettség terheli az épületek utólagos hőszigetelését, azonos méretben történő nyílászárócserét, homlokzat átszinezését, alárendelt 100 mJ alatti melléképület építését. Fontos tudni, hogy a műemléki vagy helyi védelem alatt álló épületeket érintő minden beavatkozás, az utólagos hőszigetelést, átszinezést is beleértve, engedélyhez kötött, külön szabályozás vonatkozik a műemléki, világörökségi helyszíneken lévő épületekre is. Annak ellenére, hogy jelentősen beleszólhat az utcaképbe, nem engedélyhez kötött a kerítés építése, átalakítása.

Az építési engedélynek felújítás esetén tartalmaznia kell a meglévő állapot felmérési, esetleg bontási tervét, a tervezett állapot tervlapjait, vagyis a helyszínrajzot, az összes szint alaprajzát, az épület metszeteit, homlokzatait 1:100-as léptékben.

A beadandó tervdokumentációnak ezek mellett számos kötelező eleme van, többek között csatolni kell a telek hiteles tulajdonilap-másolatát, műleírást, közműnyilatkozatokat. Ha nem szeretnénk, hogy az engedélyezési eljárás során meglepetések érjenek, célszerű az önkormányzat építési osztályán felkeresni a telkünkkel foglalkozó építési előadót és előzetesen konzultálni vele a terveinkről, felvilágosítást kérni a lehetőségeinkről, kötelezettségeinkről. Ha a felújítás az energiahatékonyság javítását célozza meg, a kötelező beadványok mellett célszerű energetikai számítást készíteni/készíttetni, melyből kiderül, hogy az adott épületnek a szabvány szerint milyen vastag hőszigetelésre van szüksége. Kiszámítható lesz továbbá, hogy a felújítás után mennyi lesz az épület téli hőszükséglete, illetve a nyári hőterhelése. Az energetikai számítás hasonló az ingatlanok eladásához szükséges energetikai tanúsítványhoz, de nem egyenlő azzal.

A tanúsítványt új építéskor, tulajdonosváltáskor kell az adásvételi szerződéshez mellékelni, de az adott házat tervező építész nem, hanem csak az arra jogosult független szakértő készítheti el.

Az engedélyeztetési tervhez az építésztől költség-becslés, vagy kivitelező cégektől árajánlat kérése is lényeges lehet, hogy tervezni tudjuk a beruházásunk finanszírozását.

Ha a költségvetésből az derül ki, hogy a rendelkezésre álló önerő nem elegendő a terveik megvalósításához, az áttervezés, leegyszerűsítés mellett sokan a hitelfelvétel lehetőségét is igénybe veszik. Lakáscélú hitelek esetében alapvetően a piaci kamatozású devizahitelekből, illetve az államilag támogatott forinthitelekből lehet válogatni, fedezetül legtöbb esetben az adott ingatlant terheli jelzálogjog. A piacon jelen lévő és folyamatosan változó rengeteg ajánlat és lehetőség közül nem könnyű a megfelelőt kiválasztani, bankról bankra járás helyett célravezetőbb hiteltanácsadó céget felkeresni. Emellett feltétlenül érdemes tájékozódni, milyen állami, önkormányzati támogatásokra vagyunk jogosultak, igénybe vehetjük-e például a szocpolt. De a hiányzó összeget pályázatok beadásával is van esélyünk megszerezni. A kormány az Új Széchenyi-terv keretein belül magánszemélyek részére, családi házak esetében energiahatékonysági felújítására irányuló pályázatokat hirdet.

A programban vissza nem térítendő, utófinanszírozási támogatások nyerhetők például egyebek mellett nyílászárócserére, homlokzati hőszigetelésre, fűtési rendszerek felújítására, megújuló energiaforrás alkalmazására.

A tervezés fázisában az épület egészét kell vizsgáljuk, első lépésként lajstromba véve a problémás, felújítandó területeket, majd a korszerűsítési lehetőségeket. Tartsuk szem előtt, hogy az egyes területek hatással vannak egymásra, majd a fontossági sorrend és a lehetséges verziók felállítása után vessük össze a célokat a rendelkezésre álló forrásokkal. Ha a teljes terv megvalósítására nincs elegendő pénzünk, és hitelt, támogatást sem tudunk, akarunk felvenni, célszerű ütemekre bontani a terveket. Ezáltal reálisan láthatjuk, mire van jelenleg lehetőségünk, hogyan tudjuk ezeket a legpraktikusabban hasznosítani, milyen céljaink vannak, mire van szükségünk a későbbiekben a teljes körű felújításhoz, így majd ha később folytatni tudjuk, nem ütközünk ellentmondásba, nem dolgozunk feleslegesen, duplán, és semmi nem marad ki. Egy konkrét példát véve, ha az ablakaink szörnyen rossz állapotban vannak, nem biztos, hogy jó ötlet a homlokzati hőszigeteléssel kezdeni. Vagy ha előreláthatóan nem lesz több pénzünk a közeljövőben, gazdaságosabb egy vékony hőszigetelő réteggel bevonni a teljes homlokzatot, mint jó vastaggal csak az egyik falat. Egy ilyen tervezési folyamatban igen sok mindent kell mérlegelnünk, de érdemes körültekintően eljárnunk, főleg ha kevés a forrás; nagyon lényeges, hogy azt a legsürgetőbb problémára, a leghatékonyabban költsük el. Kielégítő eredményt csak pontos felméréssel, alapos tervezéssel, szakszerű kivitelezéssel érhetünk el.

Forrás: www.ujhazcentrum.hu


Vissza a Tartalomjegyzékhez